Website: Renovatief

Renovatief is een ketensamenwerking tussen Wessels Vakbouwers, Takkenkamp Gevelonderhoud en VM Geveltechniek. Daarnaast werkt Renovatief samen met vaste leveranciers en fabrikanten van zonnepanelen, kozijnen, prefab daksystemen, liften en centrale antennesystemen.