Website: Pragus

Pragus is een adviesbureau dat zich richt op informatievoorziening in de gezondheidssector, financiële instellingen en overheden. Uitganspunt voor Pragus is ‘klant centraal’. De projecten die Pragus uitvoert dienen om opdrachtgevers te ondersteunen met de doelstelling hun klant centraal te zetten. Dit vanuit het uitgangspunt dat dit binnen de huidige budgetten moet worden gerealiseerd.