Website: NIUS

NIUS is de afkorting van de familienaam Nipius. De letters ‘pi’ zijn uit de naam getild en verwerkt in het pi-symbool op het etiket. Ook het familiewapen van de familie Nipius is terug te vinden in de etiketontwerpen. Het wapen toont het binnenwerk van een molensteen met de ankers waar de spil doorheen loopt, een verwijzing naar een oud geslacht van Zeeuwse molenaars dat teruggaat tot 1647.