Website: Kgotla

De Kgotla’s in Botswana waren de inspiratiebron van Martijn de Liefde, toen hij op 14 februari 2003 de Kgotla Company oprichtte. Hij realiseerde zich dat leiders veel makkelijker tot een oplossing kunnen komen als ze leidinggeven vanuit de kracht van hun mensen. Leiders en hun medewerkers inspireren elkaar, waardoor besluiten herkend en gedragen kunnen worden. In deze snel transformerende wereld speelt de Kgotla Company een significante, faciliterende rol om zo goed mogelijk om te kunnen gaan met de uitdagingen die voor ons liggen. Kgotla is de communicatie en besluitvormingsstandaard waar steden, landen, bedrijven en multinationals voor kunnen kiezen om zichzelf opnieuw te ontdekken en het potentieel dat in de organisatie verscholen ligt, aan te spreken.